Derfor er arbejdsmarkedet svært at forstå

Arbejdsmarkedet er en kompliceret størrelse. Vi hører bl.a. at økonomien går stærkt fremad, og at arbejdspladserne søger nye medarbejdere som aldrig før. Alligevel hører vi også, at man ikke kan finde arbejde? Hvad skyldtes dette? Også dette spørgsmål er en kompliceret størrelse, som kan variere afhængig af hvem du spørger og måske også korrelere en anelse med deres politiske overbevisning.

For privilegerede eller for målrettede?

Mange kender den såkaldte flaskehals problemstilling på arbejdsmarkedet. Dette er, når visse kompetencer/uddannelser hober sig op på et specifikt område af erhvervslivet, indtil det punkt hvor denne sektor simpelthen ikke har behov for flere ansatte. Alt imens at andre sektorer i erhvervslivet desperat søger efter ny arbejdskraft. Det næste problem bliver så, hvad disse mennesker, som ikke kan få arbejde, skal stille op? Skal de være mere fleksible og tage arbejde uden for det område, hvor de er uddannet? Eller er det i deres ret at forblive i ledighed, indtil de finder et job, som passer til deres kompetencer? Dette spørgsmål kan ikke besvares med en klar sandhed, da det i høj grad afhængiger af besvarerens personlige holdninger.

Nye fleksible arbejdsløsninger

Vikarbureau spiller en rolle i denne ligning, f.eks. vikarbureau for sundhedspersonale. Dette er f.eks. virksomheder som vikteam.dk, som opererer på tværs af Skandinavien. Denne løsning vil f.eks. være med at forbedre mulighederne for personale i sundhedssektoren, således at de har muligheder udenfor Danmarks grænser, hvis der i perioder ikke er arbejde at finde i Danmark. Et vikarbureau for sundhedspersonale kan være et forbillede på, hvordan andre sektorer kan optimere fleksibiliteten i forbindelse med ny arbejdskraft og rekruttering af nye talenter. Fra et mere overordnet perspektiv kan vikarbureauer generelt også hjælpe med, at ledige med specifikke kompetente ikke mindst kan søge midlertidige arbejde i en periode, imens de fortsat søger andre stillinger, uden at binde sig fuldstændigt til en ny arbejdsplads.